تعزیه

  • تعزیه چطور در ایران زنده مانده است؟

    تعزیه چطور در ایران زنده مانده است؟

    شبکه‌های اجتماعی > موضوعات داغکم‌تر کسی یافت می‌شود که بگوید تعزیه از نزدیک ندیده است یا با تعزیه و تعزیه‌خوانی آشنایی ندارد. با این وجود نمی‌توان کتمان کرد که در سال‌های اخیر این هنر تا حدودی از رونق افتاده است؛ اما هستند کسانی که با جان و دل و دست‌های خالی ولی دلی پرامید در تلاش‌اند تا این هنر ایرانی اسلامی را همچنان زنده نگه دارند.