تجاوز

  • یک یادآوری دوباره؛ چرا باید مانع از ازدواج کودکان شویم؟

    یک یادآوری دوباره؛ چرا باید مانع از ازدواج کودکان شویم؟

    سبک زندگی > کودکدو روز گذشته فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد که تکراری از یک آسیب بود؛ کودک‌همسری. در این فیلم دختری حدودا ۱۰ ساله به عقد موقت پسری حدودا ۲۲ ساله درآمد که در ساتان کهگیلویه و بویراحمد بودند. هرچند رئیس دادگستری شهرستان بهمئی از ابطال این عقد خبر داد اما موضوع اصلی این است که این اتفاق برای بار اول رخ نداده و آخرین بار هم نخواهد بود.