بیمه شخص ثالث

  • ضرورت افزایش سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث

    ضرورت افزایش سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث

    خودرو > حمل و نقلیکی از کالاهای جذاب نزد ما ایرانی ها داشتن یک اتومبیل برای رفت و آمد است. و تجربه نشستن پشت فرمان اولین خودرو شخصی مان را هرگز فراموش نخواهیم کرد. اما این موضوع اجتناب ناپذیر است و باید بدانیم که خودرو هم مانند سایر دارایی های ما احتیاج به هزینه های نگهداری دارد. هزینه هایی مانند عوارض شهرداری سالانه خودرو، هزینه سرویس های فنی و معاینه فنی، و بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو.

  • ۸ نکته کلیدی درباره اجرای طرح راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث

    ۸ نکته کلیدی درباره اجرای طرح راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث

    خودرو > حمل و نقلآن‌طور که رئیس بیمه مرکزی ایران اعلام کرده، قرار است از سال آینده بیمه شخص ثالث خودروها به جای خودرومحور بودن، راننده‌محور شود. در این گزارش ۸ نکته درباره این طرح را بخوانید.