برند شون

  • زیبایی از شون می‌روید | حرکتی از جنس طبیعت برای حفظ طبیعت

    زیبایی از شون می‌روید | حرکتی از جنس طبیعت برای حفظ طبیعت

    سلامت > پزشکی و بهداشتتخریب شدن جنگل‌ها به علت‌های مختلف نظیر آتش‌سوزی، سلامت ما و موجودات زنده دیگر را تهدید می‌کند. خوشبختانه گاهی قدم هایی برای آشتی دوباره انسان با طبیعت توسط سازمان‌ها، شرکت‌ها و جمعیت‌های طرفدار محیط زیست برداشته می‌شود. قدم‌هایی که می‌تواند، گاهی آنقدر ماندگار شود که زیبایی طبیعت را برای نسل آینده حفظ کند.