بانک

  • چند نکته درباره فعال‌سازی رمز پویا؛ یک رمز و چند برنامه

    چند نکته درباره فعال‌سازی رمز پویا؛ یک رمز و چند برنامه

    علم و فناوری > فناوری روزاحتمالاً در یک ماه گذشته هنگام خرید یا پرداخت‌های اینترنتی در صفحه موردنظر به یک پیغام ثابت برخورد کرده‌اید که به شما هشدار داده است که فقط تا پایان دی‌ماه فرصت دارید که رمز دوم یک‌بارمصرف خود یا همان رمز پویا را فعال کنید و بعدازاین تاریخ بدون داشتن رمز یک‌بارمصرف قادر به پرداخت‌های اینترنتی نیستید. اما داستان این رمز و کارایی آن چیست؟

  • چرا اینقدر در بانک معطل می‌شویم؟

    چرا اینقدر در بانک معطل می‌شویم؟

    پول و خرید > اقتصاد خردفقط کافی است یک ساعت در میان مردم و در بانک بنشینیم تا شاهد درددل و کندی کار بانک باشیم. معمولا در یک بانک بزرگ که 5 باجه برای انجام کارهای بانکی دارد، تنها دو باجه در حال فعالیت هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد و چرا باید اینقدر در بانک معطل شویم؟