بانک

  • چرا اینقدر در بانک معطل می‌شویم؟

    چرا اینقدر در بانک معطل می‌شویم؟

    پول و خرید > اقتصاد خردفقط کافی است یک ساعت در میان مردم و در بانک بنشینیم تا شاهد درددل و کندی کار بانک باشیم. معمولا در یک بانک بزرگ که 5 باجه برای انجام کارهای بانکی دارد، تنها دو باجه در حال فعالیت هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد و چرا باید اینقدر در بانک معطل شویم؟