بامیه

 • فوت و فن تهیه خورشت بامیه؛ پیشنهادی جذاب

  فوت و فن تهیه خورشت بامیه؛ پیشنهادی جذاب

  غذا > غذاهای ایرانیاگر از خورشت بامیه دل خوشی ندارید، این دستور پخت را حتما امتحان کنید.

 • طرز تهیه بامیه؛ به استقبال ماه رمضان برویم

  طرز تهیه بامیه؛ به استقبال ماه رمضان برویم

  پیشنهاد فرهنگی > تلویزیونکمتر از دو هفته دیگر به ماه رمضان مانده و همه هیجان خریدن شیرینی‌ها و خوراکی‌های مخصوص این ماه به خاطر کرونا از بین رفته است. از طرفی خانه‌نشینی برای خیلی‌ها ادامه دارد و می‌توانیم دست به کار شویم و هیجان درست‌کردن و خوردن را در خانه تجربه کنیم. یکی از این شیرینی‌ها بامیه است که به راحتی می‌توانیم در خانه درست کنیم.

 • طرز تهیه خورشت بامیه؛ پیشنهادی جذاب

  طرز تهیه خورشت بامیه؛ پیشنهادی جذاب

  غذا > غذاهای ایرانیاگر از خورشت بامیه دل خوشی ندارید، این دستور پخت را حتما امتحان کنید.

 • طرز تهیه بامیه برای ماه رمضان

  طرز تهیه بامیه برای ماه رمضان

  غذا > غذاهای ایرانیکمتر از یک هفته دیگر به ماه رمضان مانده و همه هیجان خریدن شیرینی‌ها و خوراکی‌های مخصوص این ماه به خاطر کرونا از بین رفته است. از طرفی خانه‌نشینی برای خیلی‌ها ادامه دارد و می‌توانیم دست به کار شویم و هیجان درست‌کردن و خوردن را در خانه تجربه کنیم. یکی از این شیرینی‌ها بامیه است که به راحتی می‌توانیم در خانه درست کنیم.