بازنشستگان

  • آقای رئیس جمهور؛ سلام!

    آقای رئیس جمهور؛ سلام!

    گزارش ویژه > گزارش ویژهبه جمعیت نگاه می کنم ، با لحن مواخذه طور به خودم می گویم«باید همان اول صبح میومدی ، حالا کلی تو صف منتظر بمون تا دفعه بعد سر ساعت بیایی» چاره ای نیست ، می روم نزدیک جمعیت و آخر صف، پشت خانم میانسالی که همراه با دختر نوجوانش آمده، می ایستم.