بارش برف

  • سریال فارگو؛ وقتی خون برف‌ را آب می‌کند

    سریال فارگو؛ وقتی خون برف‌ را آب می‌کند

    پیشنهاد فرهنگی > تلویزیونداستان‌های جنایی همیشه هواداران زیادی دارند. بنابراین هرساله کتاب‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های زیادی درباره آن‌ها منتشر می‌شود. اما بیشتر آن‌ها در جذب مخاطب شکست می‌خورند. بنابراین اگر به دنبال یک داستان جنایی فراموش‌نشدنی هستید، نیم نگاهی به سریال فارگو داشته باشید.

  • ۱۰ راه‌ محافظت از خانه در زمستان و قبل از شروع بارش‌ برف

    ۱۰ راه‌ محافظت از خانه در زمستان و قبل از شروع بارش‌ برف

    سبک زندگی > مدیریت خانهاگر می‌خواهید خانه خود را در زمستان ایمن نگه‌دارید،‌ قبل از شروع فصل و ریزش برف، همه چیز را بررسی کنید و مشکلات موجود در خانه را تعمیر کنید. این راه‌های ساده از هزینه‌های غیرضروری بعدی جلوگیری می‌کند و در عین حال به جیب شما هم کمک می‌کند.