ایمی آدامز

  • اشیای تیز؛ سریالی پر از اسرار

    اشیای تیز؛ سریالی پر از اسرار

    پیشنهاد فرهنگی > تلویزیوناشیای تیز علاوه بر نویسنده خوب شانس خوبی هم در کارگردانی داشت. ژان مارک ولی، کارگردان کانادایی که سریال «دروغ های کوچک بزرگ» را در کارنامه اش دارد، «اشیای تیز» را نیز به خوبی ساخت.