امدادرساني

  • اگر قصد کمک به سیل‌زدگان را دارید این نکات را بخوانید

    اگر قصد کمک به سیل‌زدگان را دارید این نکات را بخوانید

    سبک زندگی > مهارت‌ و آموزشبه محض اینکه اخبار وقوع سیل و بلایایی مثل آن به گوش می‌رسد، نیروهای امدادی و امدادگران داوطلب به منطقه سیل‌زده وارد می‌شوند. نیروهای امدادی در شرایط بحرانی نکات مهمی را در نظر دارند که نه تنها در ابتدای بحران، بلکه در طول زمان و با کم شدن پوشش خبری و تمرکز افکار عمومی، با کارهایی که انجام می‌ دهند سیل‌زدگان امنیت روانی و سلامت بیشتری را تجربه کنند. بنابراین امدادرسان‌ها باید به این نکات توجه داشته باشند.