الجزیره

  • مرگ کسب و کار جلاد مدرن است

    مرگ کسب و کار جلاد مدرن است

    پیشنهاد فرهنگی > کتابمترجم کتاب مرگ کسب و کار من است، شاعر و نویسنده نام آشنای معاصر احمد شاملو در مقدمه آن توضیح داده است که این کتاب زندگی‌نامه یک جلاد مدرن است، این جلاد که در این کتاب رودلف لانگ نام دارد، در حقیقت کسی جز رودلف فرانتس هوس نیست.