افسردگی فصلی

  • چگونه ماه تولد شما روی شخصیت شما اثر می‌گذارد؟ یک بررسی علمی

    چگونه ماه تولد شما روی شخصیت شما اثر می‌گذارد؟ یک بررسی علمی

    سبک زندگی > روانشناسی و خودمراقبتیدانشمندان در حال مطالعه شواهد و مدارک کوچک اما متقاعدکننده‌ای هستند که نشان دهند ممکن است علت و معلولی در مورد ماه تولد و شخصیت وجود داشته باشد.  

  • افسردگی پاییزی واقعیت دارد؟

    افسردگی پاییزی واقعیت دارد؟

    سبک زندگی > روانشناسی و خودمراقبتیبسیاری از ما در فصل پاییز دچار رخوت و بی‌حالی هستیم. ساعت سه بعداز ظهر است و با وجود اینکه به اندازه خوابیدیم اما احساس خواب‌آلودگی با ماست. پرسشی که در ذهن ما جا خوش می‌کند این است که آیا روزهای سرد پاییز مسئول احساس خستگی، غم و اندوه ما هستند؟ آیا فصل پاییز نوعی از افسردگی را به دنبال خود می‌آورد؟