اسفنج

  • آشپرخانه؛ سخت‌ترین قسمت خانه تکانی

    آشپرخانه؛ سخت‌ترین قسمت خانه تکانی

    سبک زندگی > مدیریت خانهایرنا زندگی- در خانه تکانی و اسباب کشی یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین محل‌های خانه‌ آشپزخانه است که دغدغه فکری ایجاد می‌کند اما اگر گام به گام و با الویت نظافت آن انجام شود، از سختی آن کم می‌کند.