استان ایلام

  • غذاها و تنقلات محلی ایلام

    غذاها و تنقلات محلی ایلام

    آشپزی > آشپزی بومیروزهای سرد پاییز می گذرد، آسمان هر از گاهی با بارش برف و باران به پشت پنجره های بخار گرفته سر می زند، کوچکترها به سفارش پدر و مادر لباس گرم می پوشند تا از بیماری رهایی یابند.