اتاق کودک

  • الگوسازی؛ چه عکسی بر دیوار اتاق فرزندم بگذارم؟

    الگوسازی؛ چه عکسی بر دیوار اتاق فرزندم بگذارم؟

    سبک زندگی > کودکچند سال پیش مادری از من در این باره که آیا خوب است عکس مریم میرزاخانی، توران میرهادی و چند زن مشهور دیگر ایرانی را را قاب کند و در اتاق دخترش بگذارد تا الگوهای بصری و پیش برنده ایجاد کند؟ طرح مساله کرد.

  • ۱۱ راهکار برای مشکل کمبود جا در «اتاق کودک»

    ۱۱ راهکار برای مشکل کمبود جا در «اتاق کودک»

    سبک زندگی > کودکخانه‌های امروزه کوچک و تعداد اتاق‌های آن‌ها کم‌تر از گذشته است. انگیزه ما برای جمع‌وجور خریدن و طبقه‌بندی لوازممان در خانه و استفاده از فضاهای مرده از همینجا ناشی می‌شود. اتاق کودکان هم از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از کودکان نوزاد خانواده باید با برادر یا خواهر بزرگ‌تر خود در یک اتاق بمانند و یا اتاق کوچکی دارند و برای خانواده‌ها دکوری دلچسب و در عین حال کاربردی اهمیت زیادی دارد.