ابوالقاسم فردوسی

  • آرامگاه فردوسی شکوه معماری و هنر

    آرامگاه فردوسی شکوه معماری و هنر

    تفریح و گردشگری > ایرانگردیآرامگاه فردوسی پس از مضجع شریف رضوی دومین جاذبه پربازدید و دیدنی شهر مشهد و میزبان پر هنر و پر جذبه برای تاریخ دوستان، ادب شناسان و عاشقان هنر و زبان پارسی است که ساخت آن سرگذشت خواندنی دارد.