آثار تاریخی

  • بقعه پیرقطب‌الدین آستارا تاریخ ناخوانده عهد قاجار

    بقعه پیرقطب‌الدین آستارا تاریخ ناخوانده عهد قاجار

    سفر و تفریح > پیشنهاد سفربقعه "پیر قطب‌الدین" مربوط به دوره قاجار در شهر گردشگرپذیر آستارا قرار دارد و با وجود قدمت قابل توجه، اطلاعات کافی و روشن از پیشینه شخصیت مدفون در آن وجود ندارد و این بنای تاریخی، چشم انتظار کاوش‌ و پژوهش باستانشناسی و ثبت در فهرست آثار ملی است.