پرونده | فوت و فن‌های آشپزی ایرانی

آشپزی ایرانی ترکیبی است از رنگ‌ها و طعم‌های جذابی که هنوز اصالت خود را حفظ کرده است. سبکی از آشپزی که بخش زیادی از گردشگران خارجی را مجذوب خود می‌کند و هنوز انتخاب اول ما در آشپزخانه‌هاست. 
این سبک از آشپزی در عین سادگی فوت‌وفن‌هایی دارد که می‌تواند طعم خاصی را برای شما رقم بزند. در این پرونده ایرنا زندگی فوت‌وفن‌هایی در آشپزی ایرانی را بخوانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده