• یادت باشه یه بارم به من مادر نگفتی

  یادت باشه یه بارم به من مادر نگفتی

  همایش شیرخوارگان حسینی یکی از جانسوزترین صحنه های زندگی مادرانی است که راهی این برنامه می شوند. آنقدر باید حواسشان به جای نشتن و شیر و خواب و نیازهای کودکش باشد که خیلی نمی توانند با روضه همراه شوند. اما این همایش برای همین است. همه همینند. همه نوزاد و کودک دارند. همه یک چیز می خواهند.

 • کاسه ای برای رفتگان| ایستگاه صلواتی کودکانه

  کاسه ای برای رفتگان| ایستگاه صلواتی کودکانه

  اگر باور نکنیم باخته ایم. این کودکان اصل کار را می کنند و ما تصور می کنیم کار می کنیم. اگر در این ایام از دست کودکان لیوان شربت و چای و حلوا و بیسکوییتی گرفتید، بدانید که نذر واقعی اینهاست. نذری که از بس خالص است، قطعا قبول است. قطعا

 • از عناوین جهان مرثیه خوان مارا بس

  از عناوین جهان مرثیه خوان مارا بس

  مادری است و هزار و یک آرزو برای فرزند. چه کنیم که از مادر غیر از این نباید انتظار داشت؟ مادری که زیر پرچم سرخ اباعبدالله علیه السلام نمک گیر شده و برای رسیدن به پرچم سبز ظهور حضرت حجت علیه السلام تلاش می کند، چیزی به جز خادمی این خاندان از خدا برای کودکش نمی خواهد.

همه عناوین روایت‌ها