فهرست اخبار درآمد

  • موج سواری قیمت زعفران در شرایط خشکسالی

    موج سواری قیمت زعفران در شرایط خشکسالی

    زعفران محصولی است که امسال بیشترین تأثیر و سنگین ترین خسارت را از خشکسالی دید و تولید آن به‌دلیل کم آبی و سرمازدگی در نخستین استان تولیدکننده آن یعنی خراسان رضوی بیش از ۵۰ در صد کاهش یافت. قیمت زعفران هفته گذشته در استان از کیلویی…

  • بازگشت سهام عدالت به گردونه رشد

    بازگشت سهام عدالت به گردونه رشد

    ارزش سبد سهام عدالت که در ماه‌های گذشته، تحت تاثیر نوسانات بورس با افتی سنگین مواجه شده بود، در دو هفته اخیر و پس از حمایت دولت، دوباره به مدار صعود بازگشت به طوری که ارزش سبد این سهام در هفته گذشته، به بازدهی ۲ درصدی رسید.