فهرست اخبار کتاب

  • گرد فراموشی بر کتاب‌فروشی‌های قدیمی شهر

    گرد فراموشی بر کتاب‌فروشی‌های قدیمی شهر

    کتابتعطیلی کتاب‌فروشی‌های قدیمی که منبعی از کتاب‌های دانشگاهی تا تاریخ، سیاست و حقوق است، اتفاق تازه‌ای نیست. بسیاری از کتاب‌فروشی‌هایی که آوازه‌ای داشته‌اند مجبور شده‌اند عرصه را ترک کنند. اما در این وضعیت چه کتاب‌فروشی‌های قدیمی هنوز…

  • نگاهی به کتاب «ذهنِ ذن، ذهن آغازگر»

    نگاهی به کتاب «ذهنِ ذن، ذهن آغازگر»

    کتابمردم نسبت به دشواری ذن دچار کج فهمی شده‌اند؛ دشواری آن به این دلیل نیست که چهارزانو نشستن یا به روشن ضمیری رسیدن سخت است. علت این دشواری آن است که خالص نگهداشتن ذهن و تمرین آن به مفهوم بنیادین سخت است.