افسردگی

  • مدام خودخوری می‌کنید؟ به‌سمت افسردگی می‌روید

    مدام خودخوری می‌کنید؟ به‌سمت افسردگی می‌روید

    سبک زندگی > روانشناسی و خودمراقبتیچرا ما مدام خودمان را سرزنش می‌کنیم؟  ‌چرا همیشه فکر می‌کنیم «ما» مسئول بسیاری از اتفاقات ناخوشایند اطرافمان بوده‌ایم؟ گفتگوی درونی منفی و انتقاد محض از خود، اتفاقی است که روانشناسان در پی تحلیل علت‌ها و حل آن هستند. اگر به این مشکل دچار هستید، اول علت‌های آن را بشناسید و سپس سعی کنید آن را حل کنید. با خودمان مهربان باشیم و خود را مسئول تمام اتفاقات ندانیم.

  • مدام احساس خستگی می‌کنید؟ این مطلب را بخوانید

    مدام احساس خستگی می‌کنید؟ این مطلب را بخوانید

    سلامت > بیماری‌هاگاهی اوقات نیز برای رفع این احساس، استراحت طولانی می‌کنید یا به سفر می‌روید اما بعد از آن دوباره این احساس سراغ شما می‌آید.